Устойчивост

Изолации ROCKWOOL

1 000 000 души се преместват в градска среда всяка седмица.

Това създава голямо напрежение върху съществуващата инфраструктура, а също и върху енергийните ресурси и околната среда. Предизвикателството е да се изградят устойчиви градове, които могат да издържат населението си сега и в бъдеще. Изолацията на ROCKWOOL има уникална физическа структура, която запазва формата и здравината си, въпреки промените в температурата или влажността. 

Тази устойчивост на размерите означава, че нейните характеристики не се променят десетилетие след десетилетие, което осигурява икономии от поддържане през целия експлоатационен живот на сградата. Поради прецизната си влакнеста структура, каменната вата на ROCKWOOL е и лесна за монтаж. Тя се нагажда към всякакви неравности, без да оставя празнини в изолационния пласт и без да провисва. Това спомага за задържане на топлината или свежия въздух в помещението, запазвайки вътрешния комфорт. Продуктите ROCKWOOL изграждат градове, готови за бъдещето.

Проучванията за продуктите на ROCKWOOL показват, че запазват максималните си функционални възможности дори 55 години след поставянето им.

Знаете ли че?

Управлението и поддържането на една сграда през целия ѝ експлоатационен живот струва средно пет пъти повече, отколкото построяването ѝ. Сградите, които са построени с трайни компоненти, изискват по-малко технически надзор и ремонт, което означава икономии от енергия и материали за поддържане и поправка през експлоатационния живот на сградата.

Maersk Tower

For more information see: Permissions

Седемте сили на камъка

Окрийте останалите сили на камъка: