Казуси

Прочетете някои от нашите проекти и казуси

Видове сгради

Видове проекти

Марки

Държави

01

Пожароустойчивост

Може да издържа на температури от 1000°C.

В ограниченото пространство на градските зони все повече хора работят и създават домовете си във високи сгради. Тези конструкции могат да бъдат блестящи решения за предизвикателството да се осигури безопасен дом за увеличаващото се население.

Прочетете повече

02

Топлинни свойства

Спестете енергия запазвайки оптимална вътрешна температура и климат.

Правим условията за живот и работа по-здравословни и комфортни, като помагаме на хората да живеят в благополучие, особено в градска среда. Поддържането на температурата може да намали драстично разходите за отопление, охлаждане и вентилация, и да намали въглеродния отпечатък на една сграда.

Прочетете повече

03

Акустични възможности

Блокира, абсорбира или подобрява звука.

От железопътните и трамвайните линии, до пътищата и аерогарите – добрата инфраструктура е изключително важна за живота в града, която може да е много шумна. Получените вибрации, които се предават по земята, шумът от уличното движение – без да споменаваме шума от хората – всички те оказват сериозно и отрицателно влияние върху нашето благосъстояние, особено в гъсто населени райони.

Прочетете повече

04

Устойчивост

Подобрено представяне и по-голяма стабилност на показателите при по-ниски разходи.

В ограниченото пространство на градските зони все повече хора работят и създават домовете си във високи сгради. Тези конструкции могат да бъдат блестящи решения за предизвикателството да се осигури безопасен дом за увеличаващото се население.

Прочетете повече

05

Естетика

Единство на технически характеристики и естетика.

Когато хората живеят и работят на естетични места, те се чувстват удобно и са мотивирани. Средата, в която на хората им е приятно да прекарват времето си, може да подобри социалната сплотеност и да направи кварталите по-безопасни и по-здравословни.

Прочетете повече

06

Свойства на водата

Управление на нашия най-ценен ресурс.

Нарастващото население подлага на натиск традиционното производство на храна, като ни предизвиква по-добре да управляваме нашия най-ценен ресурс – водата. Каменната вата може да се моделира така, че да абсорбира или отблъсква водата според нуждите, а също и да я циркулира в оранжерия, решавайки ред проблеми по веригата за снабдяване с прясна храна, например недостига на ресурси и нивата на производство.

Прочетете повече

07

Рециклиране

Материали, които могат да се рециклират и използват отново.

Камъкът е една от най-изобилните суровини на планетата, но въпреки това ние трябва да използваме по-добре ресурсите на нашата планета. Разработихме нашата технология по начин, който ни позволява да използваме отпадъците от други индустрии като алтернативна суровина

Прочетете повече