Акустични възможности

Изолации ROCKWOOL

Урбанизацията води до доближаване на инфраструктурата и жилищните сгради

От железопътните и трамвайните линии, до пътищата и аерогарите – добрата инфраструктура е изключително важна за живота в града, но може да е много шумна. Получените вибрации, които се предават по земята, шумът от уличното движение – без да споменаваме шума от хората – всички те оказват сериозно и отрицателно влияние върху нашето благосъстояние, особено в гъсто населени райони.

Защитата от нежелания шум може да окаже положително влияние върху нашата физиология, способността за учене и социалното поведение. Продуктите на ROCKWOOL имат висока плътност, което ги прави изключително устойчиви на въздушния поток и отлични за намаляване на шума и поглъщане на звука, което означава, че дори най-шумната инфраструктура се чува по-тихо.

Структурата на каменната вата може да се моделира за изолиране и контрол на вибрациите и шума от транспортните системи на градовете, намалявайки вредното им въздействие върху хората и сградите.

Когато живеете в близост до аерогара, шумът, който чувате в дома си, намалява с 40 процента, ако покривът Ви е изолиран с каменна вата ROCKWOOL.

Седемте сили на камъка

Окрийте останалите сили на камъка: