Важни точки

Вижте важните точки от отчета за устойчивост 2017.

Свалете

Външно признание

Прочетете оценката на външни източници по отношение на представянето на ROCKWOOL по темата "устойчивост"

Свалете

Нетно позитивно влияние над въглеродния двуокис

Нашите изолационни продукти имат наистина значителен положителен ефект върху изменението на климата.

Прочетете повече

Сътрудничество за промяна

През 2018 г. сме партньори на C40 Cities - мрежа на кметовете на най-големите градове в света, ангажирани с решаването на проблемите на климатичните промени.

Прочетете повече

Moscow, Park Zariadye, soaring bridge, city, nature, people, architecture. September 2017.  Green grass, trees and a church in the city centre. Sunset view on the Kremlin
The value of sustainable thinking. Sustainability report 2017. Note that this graphic is also available in as an animation.
CO2 икономия на емисии
0

Пъти CO2 излъчвани при производството на техническа изолация

Тонове регенерирани отпадъци
0

Регенерирана каменна вата

Ние се ангажираме да дадем възможност на всички да се изправят пред предизвикателствата на съвременния начин на живот
Сваляне на отчета Устойчивост 2017