Стратегията на ROCKWOOL

Фокусът в стратегията на ROCKWOOL е нашата корпоративна цел: да освободим естествената сила на камъка, за да обогатим модерния живот. Точно в това се отразява обединяващото естество на нашата Цел, показвайки, че камъкът - нашата основна суровина е и основата, на която се гради нашия бизнес.

И докато камъкът, който използваме, може да е на милиони години, начинът по който го обработваме е най-модерна технология. Всеки ден специалистите в ROCKWOOL разработват и прилагат нови технологии и иновации, за да освободят все повече от потенциала на камъка, за да обогатим модерния живот.

Поглеждайки в бъдещето, каменната вата и продуктите, които създаваме от нея ще играят все по-важна роля при решаването на две от най-дълготрайните мега-тенденции, които влияят буквално на всеки аспект на модерното общество - урбанизацията и климатичните промени.

Един пример, всяка седмица около 1.5 милиона души се преместват в градска среда. До 2030 г. по света ще има 41 мега-градове, т.е. такива с повече 10 милиона жители. А до 2050 г. населението на земята ще достигне около девет милиарда души, 70% от които ще живеят в градовете.

RockWorld imagery, The big picture, view, rock, trees
Освобождаваме естествената сила на камъка, за да обогатим модерния живот

Комбинацията от все повече хора, живеещи в по-гъсто населените градски райони, и влошаващите се последици от климатичните промени ще увеличи търсенето на модерни жилища и енергия. В същото време светът ще трябва да изхранва нарастващото си население, използвайки по-малко ресурси, а също и да управлява последиците от по-честите екстремни климатични събития, особено в градската среда.

Бизнес стратегията на ROCKWOOL се движи от нашата страст за устойчивото превръщане на тези глобални трендове в бизнес възможности, чрез създаването на превъзходни решениея за защита на човешкия живот, активи и околна среда и за създаването на удобни, здравословни и привлекателни пространств.а С други думи, чрез обогатяване на модерния живот.

Нашият стремеж е да растем с по-бързи темпове от пазара като цяло, чрез укрепване на нашия бранд, изграждане на дългосрочни отношения с клиентите и управление на ефективно оперативен бизнес във всички сегменти и пазари, на които сме активни.

Тъй като нашият бизнес по своята същност е капитало-интензивен, ние се фокусираме върху използването на естествени си силни страни, за да балансираме рисковете, което включва диференциран подход в избраните географски райони. В Северна Америка например, разширяваме производствения си капацитет, за да обхванем всички значителни възможности за ръст в основните бизнес области.

До 2030 по света ще има 41 мегаполиси

В Европа растем по-бързо от пазара, пускайки нови продукти и услуги и едновременно с това подобряваме дейностите свързани с клиентите ни и продуктивността на нашите производствени платформи. Ще увеличаваме капацитета, където е необходимо, за да посрещнем плавно нарастващото търсене в близост до основните ни пазари и ще подобряваме покриването на пазарите както географски, така и с подобрявае на нивото на услугите за нашите клиенти. В Русяи и Азия, подходът е различен - ще разработваме и разрастваме бизнеса си внимателно на местата, където има ясно търсене за нашите висококачествени оферти.

Всчико, което правим в ROCKWOOL се базира на максимата да освободим естествената сила на камъка, за да обогатим модерния живот. Предлагайки печеливши качествени решения, които да отговорят на предизвикателствата на глобалните мега-тендеции, ще можем да осигурим успешното си бъдещо развитие и ръст.

01

Добавена стойност

Клиентът е в центъра на всичко, което правим. Нашата амбиция е винаги да предоставяме висококачествени продукти, системи и услуги, когато и където клиента се нуждае от тях.

Чрез употребата на Net Promotor Score (NPS) като общ инструмент, сме в състояние винаги да отговаряме на информацията от клиенти и да установим постоянен диалог с всички заинтересовани страни. Използвайки формални и неформални канали, ние приветстваме обратната връзка от нашите клиенти и по този начин сме уверени, че споделяме общо разбиране за най-ценните ползи за техния бизнес, по начин, който да осигури търсените резултати и за двете страни. Така през 2016 г. увеличихме своя NPS с 4 пункта до 32. Безпроблемният достъп до нашите продукти и технически услуги е от съществено значение за нас и по тази причина планираме да инвестираме време и усилия за подобряване на глобалните си дигитални платформи и присъствие.

02

Печеливш ръст

Основната ни цел е да се превърнем във водещ доставчик на решения от каменна вата на всички ключови пазари.

За да поддържаме и развиваме лидерската си позиция и стремежа към печеливш ръст, създадохме необходимата организационна структура, която може да поддържа нашата визия. Възнамеряваме да продължим да развиваме своя основен бизнес с изолационни материали и едновременно с това да проучим възможностите за разширяване в системните ни сегменти. За да осигурим устойчива рентабилност, непрекъснато оптимизираме портфолиото си и свързаната с него ценова структура.

03

Бранд

Считаме подобрената осведоменост за нашия бранд за основен двигател при увеличаване на пазарната пенетрация и позиционирането на бранда в дългосрочен план.

Разбираме факта, че новите комуникационни канали дават повече и по-разнообразен достъп до бърза и незабавна информация. Знаем, че за да можем да сме конкурентни в тази област трябва да говорим на широка публика, което изисква нови послания, които да дадат на нашия бранд уникалност и да бъдат от полза в стратегията ни за диференциация.

04

Дигитализация

Строителната индустрия се променя и като водещ играч в нея ние разбираме необходимостта от дигитална "книга", която да подпомага автоматизираните и интегрирани функции в организацията.

Като се започне от точките на комуникация с клиентите като първостепенен приоритет, ние ще продължим да дигитализираме търговската си организация, веригата за доставки, производството и други групови функции. Дигиталната ни стратегия е от съществено значение за успеха на новия ни бизнес подход.

05

Иновация

Процесът на разработване на продукти в Групата е базиран на задълбочено познаване на клиентите и тясна връзка с нашите глобални бизнес цели.

В допълнение, нашата иновационна стратегия се определя от корпоративната ни цел - да предоставим продукти, които могат да допринесат за съществени подобрения в модерния живот. Героят в нашите продукти е огнеустойчивата природа на камъка. На базата на тази солидна основа предлагаме широк спектър от продуктови ползи, вариращи от енергийна ефективност, акустика, комфорт и прецизно отглеждане на селскостопански продукти, сред всички други. Това, в което сме сигурни, е че пред нас стоят нови възможности и по тази причина определен процент от времето ни за научноизследователска и развойна дейност е посветено на намирането на нови начини за освобождаване на естествената сила на камъка.

06

Отлична оперативна организация

Ние сме най-големият производител на каменна вата в света.

Разполагаме със солиден опит в технологията и производството на каменна вата и постоянно повишаваме производителността и подобряваме оперативния си капацитет, за да останем световен лидер в областта на каменната вата. Като неразделна част от лидерската ни позиция непрекъснато се усъвършенстваме по LEAN метод и запазваме безопасността и качеството като водещи приоритети във всички наши дейности.

07

Хората и планетата

В бързо развиващата се глобална среда е от изключително значение да поставим подходящите хора на правилното място, като внимателно внедряваме и развиваме селекция от компетенции в съответствие с настоящите и бъдещите изисквания.

Хората са най-ценния ни актив и ни е грижа за света, в който живеем днес и този, в който ще живеят бъдещите поколения. Управлението на устойчивостта е от решаващо значение за реализирането на нашата стратегия. Вярваме, че можем да растем и печелим, като едновременно с това допринасяме за нашето общество, създавайки по-умни и ресурсно-ефективни решения, достъпни за все по-голям брой хора по света.

Служители по света
0

Страни
0

Как разсъждаваме