Градовете на бъдещето

10 ноември 2020

Изграждането на устойчив модел на бъдещите градове изисква планиране на сградния фонд както никога до сега

RockWorld imagery, The big picture, buildings, greenery, park, trees, city

Към 2018 г. около 39% от излъчените емисии на въглероден диоксид се дължат на строителния сектор и използването на сградния фонд. Самите сгради са отговорни за консумацията на 36% от произведената енергия. По-голямата част от тези сгради са построени във време, когато не съществуваха особени изисквания по отношение на енергийната ефективност или ефекта върху околната среда. Днес, човечеството в много по-голяма степен осъзнава ефекта от действията си.

Прижкото споразумение изисква от подписалите държави постигането на 30%-но намаление на средното глобално потребление на енергия на кавадратен метър до 2030 г. На практика това означава, че са необходими бързи и категорични мерки по отношение на реновацията на съществуващия сграден фонд, както и въвеждането на определени изисквания при новото строителство.

Важно е да се отбележи, че измерването на отделения въглероден диоксид и изразходваната енергия са различни метрики, които обаче вървят ръка за ръка при създаването на адекватни стратегии за бъдещето на устойчивия град. И докато България вече разполага с първата версия на своята дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., в Копенхаген, освен поощряване на еко-съобразно поведение, начин на живот и транспорт, градът вече разработва устойчиви квартали.

Как можем да помогнем?

Изчисления показват, че използвайки модерна изолация – каквито са с продуктите от каменна вата – в сравнение с генерирането на възобновяема енегия, може да помогне на европейско ниво да бъдат спестени 22 милиарда евро във въглеродни емисии.

ROCKWOOL е компания, която активно се включва в идентифицирането на най-добрите решения за намаляване едновременно нивата на потребявана енергия и вредните емисии от сградите. Използваме всички налични иновативни подходи за създаване на продукти, които позволяват повишаването на енергийната ефективност на сградите и по този начин допринасяме за създаването нетно-нулеви сгради по отношение на излъчваните вредни емисии.

Продуктите от каменна вата, които предлагаме осигуряват едновременно комфотна среда за живот и намалване на разходите за поддържане на оптимални температури. Това ги превръща в особено търсено решение при изолацията на нови или реновацията на стари сгради. Нашата каменна вата изпълнява пълноценно ролята си повече от 55 години и може лесно да бъде рециклирана в нова каменна вата, която да продължи да пази домовете ни.

Създаването на устойчиви бъдещи градове е сложна задача, която изисква време и ресурси. Необходимо е да положим основите сега, за да можем да оставим на децата си едно по-зелено бъдеще. Включете се още днес. Вижте как се създава къща с нулево потребление на енергия.