Фондация ROCKWOOL

Независима, надпартийна организация.

Фондацията е най-големият и единствен акционер на ROCKWOOL International A/S с 23% от акциите.

Фондация ROCKWOOL е благотворителна организация, създадена през 1981 г. от шестима членове на фамилията Келер, всеки от които внесе 25% от собствените си акции. Фондацията има две основни цели: да предоставя информация за обществото чрез надеждни, независими проучвания и да разработва оперативни мерки за справяне с предизвикателствата в обществото.

Проучванията се провеждат от както от научно-изследователското звено на фондация ROCKWOOL, така и от специализирани външни изследователи. Практическите оперативни мерки се ръководят от научно-изследователското звено на фондация ROCKWOOL.

Справянето с устойчивостта на обществото на всеобщото благоденствие е в същината на работата на Фондацията, откакто е основана. Понастоящем работата е съсредоточена върху пет области: имиграция и интеграция; данъци и недекларирани дейности; оползотворяване на времето и работно време; маргинализирани групи и рисково поведение, и една особена област на внимание: отхвърлената младеж.

Изследователския център на фондация ROCKWOOL е една от организациите за социални и икономически проучвания в Дания, които се ползват с най-висока степен на доверие.

Изследователски център

Научно-изследователското звено на фондация ROCKWOOL е една от най-доверените институции за социални и икономически проучвания в Дания.

Изследователски център
RockWorld imagery, Modern living, child, present, family,
Изследователския център на фондация ROCKWOOL е една от организациите за социални и икономически проучвания в Дания, които се ползват с най-висока степен на доверие.

Нашите брандове

Нашите продукти са разнообразни и всички те допринасят за формирането на кръгова икономика, повишавайки ефективността на ресурсите и способствайки подобряването на безопасността, здравето и благосъстоянието на тези, които използват нашите продукти.