ОВК и противопожарна защита

Techrock ALS

Плочи за промишлено оборудване (резервоари, котли) и ОВК системи.

Back

ROCKWOOL плочи, използвани за топлинна и звукова изолация и противопожарна защита на плоски и леко закривени повърхности в промишлено оборудване и електроцентрали (котли, пещи и др.). Плочите могат да се използват и за общи строителни приложения, по-специално за подобряване на устойчивостта на пожар и шумовите характеристики на разделителни стени или за изолация на аерирани фасади и вентилационни тръбни системи. Външната фонова температура трябва да се ограничи до 100⁰C.

Back

Технически характеристики

Сравнение
Точка на топене tt > 1000 °C | DIN 4102
Клас на горимост Techrock: A1; Techrock ALS, FB1, FB2: A2-s1, d0 | EN 13501- 1
Обратно
Обратно
R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm)
1 20 600 1000
1 20 600 1000
1 20 600 1000
1 20 600 1000
1 20 600 1000
1 20 600 1000
1 20 600 1000
1 20 600 1000
1 20 600 1000
1 20 600 1000
1 20 600 1000

Няма съобщение за резултати

Зареди още