Вътрешен климат и акустика

Шумът и шумовото замърсяване представляват опасност за човешкото здраве и слух. Всъщност шумът е най-разпространеният замърсител в околната среда.

Съвети за вътрешния климат и акустиката

Тук ще споделим нашата експертиза за проекти за вътрешен климат и акустика. Как да направим сградите, които обитаваме постоянно приятно, здравословно и удобно място за живот.