Устойчивост

Изолации ROCKWOOL

Устойчивостта при ROCKWOOL

На конференция на Организацията на обединените нации през 1987 г. устойчивото развитие се дефинира като развитие, което отговаря на нуждите на настоящето без да подлага на опасност възможностите на бъдещите поколения да посрещнат собствените си нужди.

По-късно, на Световната среща през 2005 г. се отбелязва, че това изисква да се съчетаят социалните, икономическите и свързаните с околната среда измерения на такова развитие - трите стълба на устойчивостта. Вдъхновени от тях, ние в ROCKWOOL Group направихме следната дефиниция за устойчивост:

Хората

Здравето, безопасността и качеството на живот на хората са много важни в областта, в която работим. Полагайки грижи за нашите служители и съседи, ние сме отдадени на това да правим продукти, които предлагат издръжливи, безопасни, надеждни и ползотворни решения за нашите клиенти и другите заинтересовани страни. Решенията, които създаваме позволяват на клиентите да подобряват характеристиките на сградите и съоръженията по отношение на удобство, икономия на енергия, противопожарна безопасност, характеристики на шум, външна привлекателност, използване на ресурси или структурна здравина.

Дивидентите на нашия най-голям акционер, ROCKWOOL Foundation, финансират социални и развойни проекти в полза на обществото.

Планетата

Нашите продукти се правят от камък, една неизчерпаема суровина. Решени сме да използваме естествени и рециклирани суровини и да намаляваме използването на ресурси и емисии, включително на CO2, в нашето производство и верига на доставки, както и при сградите като цяло. Предлагаме решения, които подобряват ефективността на ресурсите в ключови за обществото области като енергетика, емисии на CO2 и рециклиране.

Печалбата

Като предлагаме издръжливи продукти и енергийно ефективни решения ние допринасяме за по-добро енергийно проектиране и характеристики на сградите и процесите. По този начин, и в съответствие с нашите усилия в рамките на корпоративната социална отговорност, допринасяме за просперитета на нашите клиенти, нашите общности и обществото като цяло.