Изолации ROCKWOOL
Висококачествените огнеупорни материали могат да направят разлика между “пожар в сградата” и “сграда в пожар”.