Реновиране с продуктите на ROCKWOOL

Можем да предложим продукти от ROCKWOOL за всяка ситуация

Изолации ROCKWOOL
В тази секция ще откриете съвети от нашите експерти как да строите сигурно, ефективно и устойчиво. Ние се фокусираме върху целият строителен процес, от проектирането и специфицирането до планирането на фазите на новото строителство или реновирането.

Реновирайте днес, за да промените бъдещето

 

Това, което правим със съществуващите сгради определя наследството, което оставяме на бъдещите поколения. Трудностите с осигуряване на необходимата енергич и все по-очевидните последици от изменението на климата е причината да си поставим по-високи стандарти за новите сгради.

 

Според Международната агенция за възобновяеми енергийни източници (IRENA) изолацията е най-ефективният начин за намаляване на последствията от изменението на климата, тъй като може да допринесе за спестяване на над 80% от използваната енергия.

 

Каменната вата от ROCKWOOL има своята роля в този процес, защото може да предостави: по-добра огнеустойчивост, звукоизолация и устойчивост на влага. Нашата изолация е по-трайна и може да бъде напълно рециклирана. Изолацията на ROCKWOOL е устойчив метод, който може да окаже влияние върху предизвикателствата, свързани с изменението на климата, урбанизацията, подобряването на здравето на хората и качеството на живот, както решаването на проблема с липсата на ресурси. За да промените бъдещето, реновирайте днес с изолацията от каменна вата на ROCKWOOL.