Съвети и обучение

Изолации ROCKWOOL

В настоящия раздел ще намерите съвети от нашите експерти как да изграждате безопасно, ефективно и устойчиво. Ние наблягаме на целия процес на изграждане, като се започне от проектирането и спецификацията, и се стигне до фазите на планиране, както на нови сгради, така и на ремонтни дейности.