Mono density, mid-high density stone wool slab.
Products: Monorock 365, Rockplus E-220, Alpharock-E-225, Panel 403, Airrock ND, Airrock XD, Acoustic Extra, Fitrock Energy Plus 234
Вентилирани фасади Вътрешни стени Двускатни покриви

Airrock ND

Плочи, произведени от каменна вата, импрегнирани с органична смола.