Mono density, mid-high density stone wool slab.
Products: Monorock 365, Rockplus E-220, Alpharock-E-225, Panel 403, Airrock ND, Airrock XD, Acoustic Extra, Fitrock Energy Plus 234
Вентилирани фасади Вътрешни стени Двускатни покриви

Airrock ND

Плочи, произведени от каменна вата, импрегнирани с органична смола.

Back

Плочите Airrock ND се използват за топло- и звукоизолация и пожарозащита на вентилирани фасади, композитни стени, преградни стени. Плочите Airrock ND също са подходящи за скатни покриви над или между наклонени покривни греди и за въвеждане във вертикални (или хоризонтални) мрежи, обшивки с панели и др. Възможност за каширане на плочите едностранно с черен стъклофибърен воал /FB1/ или алуминиево фолио /ALS/.

Back

Техническа информация

Сравнение
Точка на топене Tt > 1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,035 W/[mK] | EN 12667
Съпротивление на въздушния поток AFr= 12 r ≥ 12 kPa ∙ s/m2 | EN 29053
Водопоглъщане (дълъг период) WL(P) ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Устойчивост при проникване на вода WS ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Фактор на съпротивление на дифузия на пара μ = 1 | EN 12086
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет
Airrock ND 1,4 50 600 1200 8,64
Airrock ND 1,7 60 600 1000 4,8
Airrock ND 2,25 80 600 1000 3,6
Airrock ND 2,85 100 600 1200 4,32

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back