Mono density, mid-high density stone wool slab with black fleece.
Products: Airrock ND FB1, Airrock LD FB1, Airrock XD FB1, Airrock HD FB1, Fixrock 033 VS
Вентилирани фасади

Airrock HD FB1

Airrock HD FB1 (висока плътност) се използва за топлоизолация, звукова защита и противопожарна защита на вентилируеми фасади, преградни стени.