Mono density, mid-high density stone wool slab.
Products: Monorock 365, Rockplus E-220, Alpharock-E-225, Panel 403, Airrock ND, Airrock XD, Acoustic Extra, Fitrock Energy Plus 234
Вентилирани фасади Вътрешни стени

Airrock HD

Плочи, произведени от каменна вата, импрегнирани с органична смола.

Back

Плочите Airrock HD се използват за топло- и звукоизолация и пожарозащита на вентилирани фасади, композитни стени, преградни стени. Плочите Airrock HD също са подходящи за скатни покриви над или между наклонени покривни греди и за въвеждане във вертикални (или хоризонтални) мрежи, обшивки с панели и др. Възможност за каширане на плочите едностранно с черен стъклофибърен воал /FB1/ или алуминиево фолио /ALS/.

Back

Техническа информация

Сравнение
Точка на топене tt > 1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,035 W.m˗¹ .K˗¹ | EN 12667, EN 12939
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J.kg-1.K-1 | EN 12524
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет
Airrock HD 1,4 50 600 1000 6
Airrock HD 2,85 100 600 1000 3

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back