Mono density, high density stone wool slab.
Products: Rocksol 501, Rocksol 525, Rockfeu-E-520, Rocksate Contorno, Conlit 150 P, Panel 231, Floorrock, Steprock
Подове и тавани

Steprock LD

Steprock LD е тежка плоча от каменна вата за топлинна и звукова изолация, както и за изолация срещу пожар на плаващи подове в жилищни и търговски сгради.

Back

Steprock LD е тежка плоча от каменна вата за топлинна и звукова изолация, както и за изолация срещу пожар на плаващи подове в жилищни и търговски сгради. Използва се за монтиране под армирани циментови замазки и подобни влажни замазки. Както и всички други продукти на ROCKWOOL тя защитава от пожар; предоставя защита от шум поради нишковата си структура; уникално издръжлива е при всякакви климатични условия и се извлича единствено от устойчиви материали.

Back

Техническа информация

Сравнение
Точка на топене tt > 1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501- 1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,037 W.m˗¹ .K˗¹ | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J.kg-1.K-1 | EN 12524
Водопоглъщане (дълъг период) Wlp ≤ 3 kg.m² | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) Wp ≤ 1 kg.m² | EN 1609
Якост на натиск при 10% деформация σ10 kPa | EN 826
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm)
Steprock LD 0,55 20 600 1000
Steprock LD 0,8 30 600 1000

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back