Mono density, high density stone wool slab.
Products: Rocksol 501, Rocksol 525, Rocksate Contorno, Panel 231, Floorrock, Steprock
Подове и тавани

Steprock HD

Твърди плочи, произведени от каменна вата, импрегнирани с органична смола и напълно влаго- и водоустойчиви.