Mono density, high density stone wool slab.
Products: Rocksol 501, Rocksol 525, Rockfeu-E-520, Rocksate Contorno, Conlit 150 P, Panel 231, Floorrock, Steprock
Подове и тавани

Steprock HD

Твърди плочи, произведени от каменна вата, импрегнирани с органична смола и напълно влаго- и водоустойчиви.