product, heating and water pipes warm, hvac, rockwool 800, germany
ОВК и противопожарна защита

PIPO ALS

Топлоизолация на тръби и водопроводи с работна температура между +15 до +250 °C.