Вътрешни стени

Изолации ROCKWOOL

Изключителна пожарозащита и шумоизолация

Ние предлагаме широка гама от продукти от каменна вата за вътрешни стени, в това число решения както за предварително изработени, така и за разделителни стени. Решението за вътрешни стени спомага за предотвратяване на преминаването на звук от едно помещение в друго, което повишава комфорта и уединението.

Това, че са негорливи, означава, че нашите изолационни продукти, както за предварително изработени, така и за разделителни стени, осигуряват и защитен слой против пожар, и по такъв начин повишават безопасността като осигуряват допълнително време за напускане на сградата в случай на пожар. Нашите преградни стени от каменна вата предлагат гама от продукти, предназначени конкретно за разделителни стени, между къщи, които обикновено носят товар и поради това изискват дори още по-висока степен на противопожарна защита, отколкото предварително изработените стени.