Покриви

Изолации ROCKWOOL

Изолация на покрива: Сигурност и комфорт у дома

Изолирането на покрива на сграда е един от най-добрите начини за подобряване на нейните топлинни, звукови и противопожарни качества. Освен това, то е високорентабилно и ще доведе до икономия на енергия благодарение на сведената до минимум загуба на топлина през покрива.

Ние осигуряваме редица изолационни продукти, както за нови, така и за обновени покриви, а също и за преустройство на тавани и различни видове конструкции.