Медийна библиотека

Изображенията на тази страница могат да бъдат изтеглени безплатно само за пресата.

Изолации ROCKWOOL

Важно: Използването на каквито и да било материали трябва да бъде съобразено с добрите практики и да предоставя информация, че ROCKWOOL International A/S притежава авторските права. Публикуваните материали не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани за търговски и други цели.

Медийна библиотека

Вижте някои от нашите видеа.

Видове

Без резултат

20180906 RW-CWE-D PHO 415
Видео

Устойчивост

DELETED 20170315 GMC PHO 731
Видео

Свойства на водата

20180906 RW-CWE-D PHO 417
Видео

Топлинни свойства

20180906 RW-CWE-D PHO 413
Видео

Огнеустойчивост

DELETED 20170315 GMC PHO 726
Видео

Естетика

DELETED 20170315 GMC PHO 725
Видео

Акустични възможности