Stone wool roll with aluminium. Products: Larock 32. Larock 40, Cod. 128, Cod. 129, Roulrock ALU, ROCKWOOL 133, ROCKWOOL 133, Fieltro 128, Manta 129
ОВК и противопожарна защита

Larock 40 ALS

Larock 40 ALS са водонепромокаеми изолационни плочи от каменна минерална вата. Съставени са от ламели с влакна, ориентирани перпендикулярно на повърхността. Ламелите са залепени върху подсилено с мрежа от фибростъкло (ALS) алуминиево фолио.

Back

Топло- и шумоизолация на топлофикационни системи: бойлери, резервоари, тръби, вентилационни системи и други кръгли повърхности. Вертикалната ориентация на влакната увеличава значително издръжливостта на продукта на компресия и механични натоварвания.

Back

Техническа информация

Сравнение
Точка на топене tt > 1000°C | DIN 4102
Специфично топлопренасяне Cp= 1030 J.kg-1.K-1 | EN 12524
Обратно
Обратно
Дебелина (mm) Широчина (mm)
20 1000
30 1000
40 1000
50 1000
60 1000
80 1000
100 1000

Няма съобщение за резултати

Зареди още