Stone wool roll with aluminium. Products: Larock 32. Larock 40, Cod. 128, Cod. 129, Roulrock ALU, ROCKWOOL 133, ROCKWOOL 133, Fieltro 128, Manta 129
ОВК и противопожарна защита

Larock 32 ALS

Топлинните и звукови изолации на оборудване за разпределение на топлинна енергия Larock ALS са водонепропускливи воали от каменна вата. Те се състоят от ламели, в които повечето нишки са ориентирани перпендикулярно. Ламелите се залепват на алуминиево фолио, подсилено със стъклена мрежа (ALS).

Back

Топлинна и звукова изолация на оборудване за разпределение на топлинна енергия и вентилационни системи. Вертикалната ориентация на нишките увеличава устойчивостта на продукта на натоварване и натиск. Продуктът може да се използва и за изолации на големи парни котли, също и с извита повърхност, където максималната температура не надвишава 250⁰C. Външната фонова температура трябва да се ограничи до 100⁰C.

Back

Техническа информация

Сравнение
Точка на топене tt > 1000°C | DIN 4102
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J.kg-1.K-1 | EN 12524
Обратно
Обратно
Продукт Дебелина (mm) Широчина (mm)
Larock 32 ALS 20 1000
Larock 32 ALS 30 1000
Larock 32 ALS 40 1000
Larock 32 ALS 50 1000
Larock 32 ALS 60 1000
Larock 32 ALS 80 1000
Larock 32 ALS 100 1000

Няма съобщение за резултати

Зареди още