Работата с нас

Ние правим света по-добро място

Щастливи сме да работим в компания, която създава решения, допринасящи светът да стане по-добро място за живеене. Най-големият ни акционер е Фондация ROCKWOOL, която инвестира значително количество време и пари в полза на обществото. Ако и ти би се радвал да работиш в компания, която е закърмена с интегритет и корпоративна отговорност, тогава прегледай нашите отворени позиции за работа в Групата.

Корпоративна социална отговорност

Ние непрекъснато подобряваме нивото си на социална отговорност, като си поставяме амбициозни цели и интегрираме решения свързани със социални и здравни въпроси, както и такива свързани с човешки права и техника на безопасност, в ежедневната си работа. Поддържаме отворен диалог с всички  заинтересовани от бизнеса ни страни и отчитаме ежегодно нашите социални постижения с Доклад за приноса.

Нашите продукти и услуги подобряват условията на живот за милиони хора, като им предоставя термален комфорт, отопление и охлаждане на разумни цени, повишена пожарна безопасност, акустичен комфорт и по-ниски нива на вибрации от градския транспорт и по-малко химикали в парниковите зеленчуци.

По-голямата част от нашите продукти имат позитивно въздействие върху глобални предизвикателства, като промените в климата и понижаването на запасите от природни горива. Този положителен принос за света е важен за нашите служители, управлението ни и Борда на директорите и ни вдъхновява в ежедневната ни работа.

В ROCKWOOL ти си повече от служител. Ти си човек. Ти си талант. Ти си страст. Ти си амбиция. Ти си нашият най-ценен ресурс!

Разнообразието в нашата работа

Нашата талантлива, отдадена и разнообразна работна сила е нашето ключово предимство. Успехът на нашия бизнес е отражение на силно отдадени и способни служители. Ние сме посветени на това да набираме и задържаме най-големите таланти, които задвижват високи нива на растеж и бизнес развитие.

Управлението на разнообразието е в полза на служителите, екипите и Групата като цяло, както и нашите клиенти и всички заинтересовани страни. Ние осъзнаваме, че всеки един служител допринася със своите уникални качества, опит и характеристики за своята работа. Ние насърчаваме хора с различни типове опит, перспективи и култури да работят заедно, тъй като това задвижва креативността и иновацията.

Нашата глобална работна сила включва хора от 52 различни националности, разпръснати из обектите ни по цял свят. Например, само в германските ни офиси работят хора от 21 различни националности.

Наше кредо е уважениието към всички. Винаги назначаваме най-добрия кандидат за дадена позиция, като осигуряваме равни възможности и недискриминация в процеса на назначаване на служители. Ние се гордеем с това, че предлагаме равни възможности и правим възможно нашите служители да се релокират както между различни отдели, така и между различни държави. Също така насърчаваме и помагаме на мениджърите да привличат служители от различни части на Групата в своите екипи.

Това да разполагаме с разнообразна работна сила е ценно за нашия бизнес успех. Така се изграждат креативност и иновативност, както и динамична култура в глобалната ни мрежа.

Безопасно работно място

ROCKWOOL Group поддържа политика на нулева толерантност що се отнася до всичко, което може потенциално да застрашава здравето и безопасността на нашите служители, подизпълнители и други лица, работещи в нашите офиси и обекти, и такива, които монтират или използват нашите продукти. В сътрудничество с изследователи и управляващи органи, ние се уверяваме, че нашите продукти нямат негативни въздействия при спазване на препоръчителните указания за употреба. В противен случай указанията ще бъдат променени или продукцията ще бъде модифицирана или спряна от производство.

Ние насърчаваме и очакваме проактивно отношение към безопасността от всеки мениджър и служител. Насърчаваме предприемането на превантивни действия (успешно идентифициране на проблема преди той да се е проявил) и оценка на риска, за да елиминираме рисковете, което ни приближава до крайната ни цел, а именно нулево ниво на злополуки.