Здравословна среда за живот

Поддържането на постоянна вътрешна температура е добре за Вас и за околната среда.

То прави условията за живот и работа по-здравословни и комфортни, като помага на хората да живеят в благополучие, особено в градска среда.

Поддържането на температурата може да намали драстично разходите за отопление,  охлаждане и вентилация, и да намали въглеродния отпечатък на една сграда.

Разцвет на човечеството

Изолацията ROCKWOOL е силно гъвкав материал, който е подходящ за всякакви пространства като буфер срещу промените на температурата. Чрез намаляване на въздушния и топлинния поток нашите продукти запазват формата и плътността си, затова те функционират с максималните си възможности през целия експлоатационен живот на сградата. Това е част от нашия ангажимент за изграждане на устойчиви градове, които стимулират разцвета на човечеството.

Вътрешен климат

Здраве, безопасност и благосъстояние в затворени пространства

Здравословни вътрешни помещения

Един добър вътрешен климат е от съществено значение за здравето и благополучието, тъй като днес ние прекарваме до 90% от времето си в помещения.

Вижте повече
Здраве, безопасност и благосъстояние в затворени пространства

Скрити предимства на подобренията в дома

По време на реновиране на дома, подновяването на това, което е вътре в стените, като цяло може да създаде най-голямата разлика

Вижте повече
Здраве, безопасност и благосъстояние в затворени пространства

Свеж въздух вътре

Ние прекарваме много време вътре, затова е важно средата в нашите домове да е здравословна.

Вижте повече
Здраве, безопасност и благосъстояние в затворени пространства

Като оставаме в комфортна зона

Ако сте установили, че е трудно да се концентрирате в хладна стая или в прекалено отоплен офис, ще разберете защо е толкова важно вътрешната среда да е комфортна.

Вижте повече
Здраве, безопасност и благосъстояние в затворени пространства

Синдром на „болната“ сграда

Санирането на „болните“ сгради може да подобри печалбите, както и благополучието. Ние прекарваме до 90% от времето си на закрито, така че е важно пространствата, в които работим, да поддържат доброто ни състояние.

Вижте повече