Подобряване на пожароустойчивостта

Хората имат право да очакват, че домовете им, работните им места, училищата и болниците са безопасни.  Пожари в сградите се случват. А когато възникнат, безопасността на обитателите на сградите и лицата от службите за реагиране при спешни случаи зависи извънредно много от това как сградата се държи при пожар.

Нашата изолация е ключов компонент в огнеустойчивите сгради, тъй като влакната на каменната вата са незапалими сами по себе си и могат да издържат температури до 1000ºС.  От решаващо значение е огънят да бъде изолиран локално, да се възпрепятства разпространението му и да не се превърне в горяща сграда.  И с минималното си органично съдържание изолацията ROCKWOOL няма да отдели никакъв значителен токсичен дим. 

Като минимум всяка сграда със средна височина или многоетажна сграда трябва да бъде покрита и изолирана само с незапалими* материали, които не отделят значителен токсичен дим при излагане на огън.
*Поне клас А2 s1, d0 съгласно EN 13501-1.

Казуси

Повече за пожароустойчивостта

Здраве, безопасност и благосъстояние в затворени пространства

Какво става при пожар

За всеки пожар са нужни три елемента: източник на възпламеняването, запалими материали и кислород.

Вижте повече
Здраве, безопасност и благосъстояние в затворени пространства

Пожароустойчивост

Висококачествени пожароустойчиви материали могат да покажат разликата между огън в една сграда и сграда, обхваната от огън.

Вижте повече
Здраве, безопасност и благосъстояние в затворени пространства

Незапалими фасади на сгради

Всяка сграда със средна височина или многоетажна сграда трябва не само да бъде облицована и изолирана с незапалими материали

Вижте повече
Здраве, безопасност и благосъстояние в затворени пространства

Димът убива повече хора от огъня

Вдишването на токсичен дим причинява повече смъртни случаи, свързани с пожари, от тези от самия огън.

Вижте повече
Влакната от каменна вата могат да издържат на температури до 1000ºС.