Устойчиви продукти

В една кръгова икономика продуктите трябва да се използват колкото може по-дълго – и да се използват многократно до максимална степен, докато достигнат края на експлоатационния си живот. Ние осигуряваме трайни решения за сгради, напр. изолация, акустични тавани и външни фасади, които могат да се рециклират безкрайно.  Ние използваме природен продукт – вулканична скала – за да бъдем от полза на природата. Благодарение на уникалната трайност и рециклируемост на продуктите ROCKWOOL, ние можем да помогнем на нашите клиенти да създават по-устойчиви сгради и градове, които в крайна сметка обогатяват съвременния начин на живот. 

Глобално сградният фонд отделя приблизително една трета от всички отпадъци, много от които отиват в сметищата. Ние знаем, че това не трябва да е така. Нашият модел на производство на каменна вата прави възможно използването на материали, които в противен случай биха могли да отидат на сметището или да се преработят в продукти с по-ниско качество. Всъщност, приблизително една трета от суровината, която се използва в нашето производство, са отпадъци с променено предназначение от други отрасли, електроцентрали и пречистване на общински отпадни води. 

Вижте как става рециклирането

Знаете ли че?

Енергийно ефективните реновации на сгради, за които се използват нашите решения, допринасят за намаляване на разхода на енергия сега и в бъдеще.   Правилно проектираните и изолирани сгради са от решаващо значение за осигуряване на оптимална енергийна ефективност и устойчиви градове.

Как разсъждаваме?

Прочетете нашите истории

Теми

Без резултат

Урбанизация

Урбанизацията и устойчивият мегаполис

С добро проектиране и материали, дори бързата урбанизация може да бъде устойчива

Вижте повече
Урбанизация

Защитни пластове

По-сложна, отколкото изглежда, ограждащата конструкция на сградата създава комфортна вътрешна среда

Вижте повече
Урбанизация

Архитектура, която лекува

Пациентите се възстановяват по-бързо, когато лечебните заведения са проектирани внимателно

Вижте повече
Урбанизация

Вълнуващи сгради

Красивата архитектура ни кара да се чувстваме по-добре. Емоционалното въздействие на красивите сгради може да излезе извън рамките на личното, дори до степен на подобряване на живота на общността, част от която сме и ние.

Вижте повече
Урбанизация

Въздействието на шумовото замърсяване

С нарастването на групата от доказателства разкриващи вредното въздействие на шумовото замърсяване, става все по-важно да реагираме. Добрият акустичен дизайн, който поглъща звука, помага на професионалистите и учениците да мислят и разговарят по-лесно, и същевременно създава по-добра среда за учене и лечение.

Вижте повече
Урбанизация

Мярка срещу шумовото замърсяване

Не всички шумове са неприятни, както би се съгласил всеки любител на силната музика. Но нежеланият шум, известен иначе като шумово замърсяване, представлява реална заплаха за здравето и благосъстоянието на хората.

Вижте повече
Зареди още