Урбанизация

Какво представлява урбанизацията?

Предвижда се продължаващото увеличаване на населението и урбанизацията да прибавят 2,5 милиарда души към градското население в света до 2050 г., упражнявайки натиск върху съвременния начин на живот. Всъщност, около 1,5 милиона души на седмица се придвижват към градска среда и до 2050 г. повече от две трети от населението на света ще живее в градове. 

Тази масова урбанизация създава редица предизвикателства за общото здраве и благосъстояние, безопасността и качеството на живот на хората като цяло. Ще бъдем подложени на въздействието на по-високи нива на замърсяване, промени в климата и миграцията на хора, без дори да отчитаме проблема с управлението на отпадъците. В Европа само сградите съставляват повече от две трети от общото търсене на първична енергия и от общите емисии на парников газ. 

Знаете ли че?

Урбанизацията създава редица предизвикателства, свързани с общото състояние на здравето и благосъстоянието, безопасността и качеството на живота като цяло на хората. Ако новите и съществуващите сгради бъдат построени енергийно по-ефективни, можем да направим градовете по-здравословни, по-безопасни и по-устойчиви.

1_1_master_0007s_0004_shutterstock_592737356

Как разсъждаваме - истории

Прочетете нашите истории

Теми

Без резултат

16_9_master_0007s_0023_shutterstock_348384155
Урбанизация

Урбанизацията и устойчивият мегаполис

С добро проектиране и материали, дори бързата урбанизация може да бъде устойчива

Вижте повече
16_9_master_0000s_0003_Parkbohusene-ErhvervsfotoDK_MG_7868
Урбанизация

Защитни пластове

По-сложна, отколкото изглежда, ограждащата конструкция на сградата създава комфортна вътрешна среда

Вижте повече
BP_DK-Herlev-Hospital-Child-Oncology-913-cc
Урбанизация

Архитектура, която лекува

Пациентите се възстановяват по-бързо, когато лечебните заведения са проектирани внимателно

Вижте повече
brunner-eggenfelden
Урбанизация

Вълнуващи сгради

Красивата архитектура ни кара да се чувстваме по-добре. Емоционалното въздействие на красивите сгради може да излезе извън рамките на личното, дори до степен на подобряване на живота на общността, част от която сме и ние.

Вижте повече
BP-DK-Odense-Hospital-Patient-Hotel-30
Урбанизация

Въздействието на шумовото замърсяване

С нарастването на групата от доказателства разкриващи вредното въздействие на шумовото замърсяване, става все по-важно да реагираме. Добрият акустичен дизайн, който поглъща звука, помага на професионалистите и учениците да мислят и разговарят по-лесно, и същевременно създава по-добра среда за учене и лечение.

Вижте повече
GettyImages-578189527_super
Урбанизация

Мярка срещу шумовото замърсяване

Не всички шумове са неприятни, както би се съгласил всеки любител на силната музика. Но нежеланият шум, известен иначе като шумово замърсяване, представлява реална заплаха за здравето и благосъстоянието на хората.

Вижте повече
Зареди още