Double density stone wool slabs with vertical lines for orientation.
Products: Rocksate Duo Plus, Durock Austria, Durock Energy Plus, Monrock Energy Plus, Hardrock Energy Plus, Hardrock Max, Ventirock Duo, Frontrock Max Plus, Frontrock Casa, Frontrock Reno, Flatrock 50, Flatrock 60, Flatrock 70
Плоски покриви

Hardrock Max

Твърда, тежка плоча от каменна вата с двуслойна плътност, импрегнирана с органична смола; влагоустойчива и водоотблъскваща. Плочата се отличава от стандартните хомогенни продукти с уникалното съчетание на изключителна твърдост и устойчивост на механични натоварвания и много добри топлоизолационни свойства. Надпис отбелязва ориентация в горно положение, което осигурява правилен монтаж.

Back

Плочата Hardrock MAX се използва за топло-, звукоизолация и пожарозащита при плоски покриви в един или два пласта. Закрепването и става чрез дюбелиране или лепене в зависимост от основата. Може да бъде покрита с посипка или плочки, за да се избегне повдигане от вятъра. Плочата подлежи на механично натоварване.

Back

Технически характеристики

Сравнение
Точка на топене tt >1000 °C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | БДС EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD=0,04 W.m ˗¹ .K˗¹ | EN 12667, БДС EN 12939
Специфично топлопренасяне Cp= 1030 J.kg-1.K-1 | EN 12524
Водопоглъщане (дълъг период) Wp ≤ 1 kg.m-2 | EN 1609
Водопоглъщане (кратък период) Wlp ≤ 3 kg.m-2 | EN 12087
Якост на натиск при 10% деформация σ10 ≥ 70 kPa | EN 826
Точково натоварване Fp ≥ 800 N | EN 12430
Издръжливост на опън, перпендикулярен на повърхността на плочата σmt ≥ 10 kPa | EN 1607
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) Квадратен метър на палет
Hardrock Max 1,25 50 1200 2000 57,6
Hardrock Max 1,5 60 1200 2000 48
Hardrock Max 1,75 70 1200 2000
Hardrock Max 2 80 1200 2000 36
Hardrock Max 2,5 100 1200 2000 28,8
Hardrock Max 3 120 1200 2000 24
Hardrock Max 3,5 140 1200 2000 19,2
Hardrock Max 4 160 1200 2000 16,8
Hardrock Max 1,25 50 1200 2000 57,6
Hardrock Max 1,5 60 1200 2000 50,4
Hardrock Max 1,75 70 1200 2000 43,2
Hardrock Max 2 80 1200 2000 36
Hardrock Max 2,5 100 1200 2000 28,8
Hardrock Max 3 120 1200 2000 24
Hardrock Max 3,5 140 1200 2000 19,2
Hardrock Max 4 160 1200 2000 16,8

Няма съобщение за резултати

Зареди още