Double density stone wool slabs with vertical lines for orientation.
Products: Rocksate Duo Plus, Durock Austria, Durock Energy Plus, Monrock Energy Plus, Hardrock Energy Plus, Hardrock Max, Ventirock Duo, Frontrock Max Plus, Frontrock Casa, Frontrock Reno, Flatrock 50, Flatrock 60, Flatrock 70
ETICS - външни топлоизолационни композитни системи

Frontrock

Frontrock е изключително твърда плоча за топлоизолационни системи за външни стени.

Back

Frontrock е изключително твърда плоча за топлоизолационни системи за външни стени. Както и всички други продукти на ROCKWOOL тя защитава от пожар; предоставя защита от шум поради нишковата си структура; уникално издръжлива е при всякакви климатични условия и се извлича единствено от устойчиви материали.

Back

Техническа информация

Сравнение
Допустими граници на дебелината T5 | EN 13162
Точка на топене Tt >1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD=0,039 W/[mK] | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp=1030 J/kgK | EN 12524
Водопоглъщане (дълъг период) WL(P) ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) WS ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Дифузно съпротивление на водни пари μ 1 (-) | БДС EN13162
Якост на натиск при 10% деформация σ10 ≥ 40 kPa | EN 826
Точково натоварване Fp=250 N | EN 12430
Издръжливост на опън, перпендикулярен на повърхността на плочата σmt ≥ 15 kPa | EN 1607
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет
Frontrock 0,5 20 600 1000 4,8
Frontrock 0,75 30 600 1000 3,6
Frontrock 1 40 600 1000 3,6

Няма съобщение за резултати

Зареди още