Mono density, mid-high density stone wool slab.
Products: Monorock 365, Rockplus E-220, Alpharock-E-225, Panel 403, Airrock ND, Airrock XD, Acoustic Extra, Fitrock Energy Plus 234
Вентилирани фасади

Fixrock

Топлоизолационни плочи от каменна вата, импрегнирани със смола и хидрофобни масла.

Back

Плочите FIXROCK са приложими за топлоизолация на модулни вентилирани фасади. Плочите могат да се кашират едностранно със стъклофибърен воал /FB1/. Приложими и за модулно-пресовани преградни стени с тухлено покритие без въздушни кухини, плочите могат да се използват с успех и за касетъчни стени на фасадни конструкции. Препоръчва се и употребата им за конструкции, където топлоизолацията влиза в директен контакт с вентилиращ въздушен поток.

Back

Техническа информация

Сравнение
Допустими граници на дебелината T4 -3% sau -3mm (a) +5% sau =5mm (b) Най - висока стойност за (a) или най - ниската стойност за (b) | EN 823
Точка на топене Tt > 1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0.039 W/[mK] | EN 12667
Водопоглъщане (дълъг период) WL (P) ≤ 3.0 kg/m2 | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) WS ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609
Фактор на съпротивление на дифузия на пара μ = 1 | EN 13162
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет
Fixrock 1,25 50 600 1000 7,2
Fixrock 2,55 100 600 1000 3,6
Fixrock 1,25 50 600 1000 7,2
Fixrock 2,05 80 600 1000 4,8
Fixrock 2,55 100 600 1000 3,6
Fixrock 3,05 120 600 1000 3
Fixrock 3,8 150 600 1000 2,4

Няма съобщение за резултати

Зареди още