ОВК и противопожарна защита

Conlit Ductrock

Негорим панел от каменна вата, от едната страна с подсилено със стъклени влакна алуминиево фолио.

Back

Негорим панел от каменна вата, от едната страна с подсилено със стъклени влакна алуминиево фолио. Панелът съдържа специален гранулат, който изпуска кристализираното си водно съдържание в случай на пожар. Conlit Ductrock се доставя със стандартна дебелина от 60 мм. Теглото на панела зависи от добавения гранулат. Conlit Ductrock е специално разработен за устойчивата на пожар обшивка на метални вертикални и хоризонтални правоъгълни вентилационни тръбни системи (въздуховоди). В зависимост от използвания продукт неговата устойчивост на пожар е с продължително от 60, 90 или 120 минути.