Mono density, mid-high density stone wool slab.
Products: Monorock 365, Rockplus E-220, Alpharock-E-225, Panel 403, Airrock ND, Airrock XD, Acoustic Extra, Fitrock Energy Plus 234
Вентилирани фасади Вътрешни стени

Airrock XD

Airrock XD са твърди хидрофобни плочи от каменна вата за системи за вентилирани фасади, преградни стени, тавани, софити и метални панелни системи.

Back

Airrock XD са твърди хидрофобни плочи от каменна вата за системи за вентилирани фасади, преградни стени, тавани, софити и метални панелни системи. Плочите на Airrock XD може да се доставят и с едностранен стъклен воал в бял или черен цвят (FB1 означ. черен воал; FW1 означ. бял воал).

Back

Технически характеристики

Сравнение
Точка на топене tt > 1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0.037 W.m˗¹ .K˗¹ | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J.kg˗¹.K˗¹ | EN 12524
Дифузно съпротивление на водни пари μ 1 (-) | БДС EN 13162
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет
Airrock XD 1,35 50 600 1000 3,6
Airrock XD 1,6 60 600 1000 4,8
Airrock XD 2,7 100 600 1000 1,8

Няма съобщение за резултати

Зареди още