Change language

Вътрешни стени

Ние предлагаме широка гама от продукти от каменна вата за вътрешни стени, в това число решения както за предварително изработени, така и за разделителни стени. Решението за вътрешни стени спомага за предотвратяване на преминаването на звук от едно помещение в друго, което повишава комфорта и уединението.

Това, че са негорливи, означава, че нашите изолационни продукти, както за предварително изработени, така и за разделителни стени, осигуряват и защитен слой против пожар, и по такъв начин повишават безопасността като осигуряват допълнително време за напускане на сградата в случай на пожар. Нашите преградни стени от каменна вата предлагат гама от продукти, предназначени конкретно за разделителни стени, между къщи, които обикновено носят товар и поради това изискват дори още по-висока степен на противопожарна защита, отколкото предварително изработените стени. 

Изолация на стени в екстремни условия
Пример Изолация на стени в екстремни условия
Пример

Изолация на стени в екстремни условия

При температури под нулата добрата изолация е от основно значение. Научете как беше приложена каменна вата ROCKWOOL върху цялата ограждаща конструкция на тази изумителна алпийска хижа в Словения.
При температури под нулата добрата изолация е от основно значение. Научете как беше приложена каменна вата ROCKWOOL върху цялата ограждаща конструкция на тази изумителна алпийска хижа в Словения.
Вижте примера

Често задавани въпроси

Какви са акустичните свойства на изолацията с кухини?

 

Използването на ROCKWOOL Cavity или на ROCKWOOL Energysaver за пълно запълване на кухина в разделителна зидана стена може да спомогне за намаляване на съпътстващия звук в пространството на кухината. Това е ефективно третиране за справяне с шум от говор, телевизия и общ битов шум, и обикновено намалява шума с около 3 - 8 dB

Back