Change language

Techrock ALS

Плочи за промишлено оборудване (резервоари, котли) и ОВК системи

ПРИЛОЖЕНИЕ

ROCKWOOL плочи, използвани за топлинна и звукова изолация и противопожарна защита на плоски и леко закривени повърхности в промишлено оборудване и електроцентрали (котли, пещи и др.). Плочите могат да се използват и за общи строителни приложения, по-специално за подобряване на устойчивостта на пожар и шумовите характеристики на разделителни стени или за изолация на аерирани фасади и вентилационни тръбни системи. Външната фонова температура трябва да се ограничи до 100⁰C.

Принтирайте продуктовата страница

Размери, продуктова гама и опаковки

Принтирайте продуктовата страница
Дебелина (мм) Дължина (мм) Ширина (мм)
20 1000 600
30 1000 600
40 1000 600
50 1000 600
60 1000 600
80 1000 600
100 1000 600
120 1000 600
140 1000 600
160 1000 600
180 1000 600

Технически характеристики

Характеристика Описание Стандарт
Клас на горимост Techrock: A1; Techrock ALS, FB1, FB2: A2-s1, d0 EN 13501- 1
Специфичен термичен капацитет Techrock 40: λK* = 0.038 W.m-1.K-1; Techrock 60: λK* = 0.036 W.m-1.K-1; Techrock 80: λK* = 0.035 W.m-1.K-1; Techrock 100: λK* = 0.037 W.m-1.K-1; Techrock 120: λK* = 0.039 W.m-1.K-1; ČSN 72 7540
Номинална плътност Techrock 40: ρa = 40 kg.m-3; Techrock 60: ρa = 60 kg.m-3; Techrock 80: ρa = 80 kg.m-3; Techrock 100: ρa = 100 kg.m-3; Techrock 120: ρa = 120 kg.m-3; SR EN 1602
Максимално допустима температура Techrock 40: max. 250* °C; Techrock 60: max. 350* °C; Techrock 80: max. 550* °C; Techrock 100: max. 650* °C; Techrock 120: max. 750* °C; DIN 4102
Специфично топлопренасяне Cp= 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540
Точка на топене tt > 1000 °C DIN 4102
Техническо сертифициране 070-022207 204/C5a/2006/070-029474 State Testing Laboratory No. 204, TZÚS Prague
Система за управление ISO 9001:2001 – Certificat Nr. 6001405, ISO 9001:2000 – Certificat Nr. VNA0005496
Система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 – Certificat Nr. 196281

* Изчислени стойности

Back