Change language
ОВК и противопожарна защита

ОВК и противопожарна защита

Изолация на ОВК и противопожарна защита

Изолирането на системите за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) на една сграда е важно, тъй като каналите и тръбите действат като проводници на всичко - от топлината и шума до дима и огъня.

Поради това прилагането на изолация ROCKWOOL за ОВК не само ще спомогне за подобряване на енергийната ефективност и акустичните характеристики на Вашата сграда, тя е и важна мярка за повишаване на противопожарната безопасност. В случай на пожар, изолацията на ОВК ще предотврати топлопроводимостта и ще спре разпространението на огъня към други помещения в сградата. Гамата от изолации за ОВК включва продукти, подходящи за тръби, а също и за кръгли и правоъгълни канали с различни размери.

Избор № 1 за изолация с високи характеристики за всички видове сгради

Свържете се с нас
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Обадете се по технически въпроси и помощ за клиенти, запитвания от медии, или за да намерите най-близкия експерт на ROCKWOOL.
Обадете се по технически въпроси и помощ за клиенти, запитвания от медии, или за да намерите най-близкия експерт на ROCKWOOL.
Получете експертна помощ
Back