Change language

Steprock ND

Твърди плочи, произведени от каменна вата, импрегнирани с органична смола и напълно влаго- и водоустойчиви.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Топлоизолационни плочи, устойчиви на натоварване, използвани за намаляване на ударен шум и предотвратяване на влошена акустика на помещенията c леки плаващи подове.

Принтирайте продуктовата страница

Размери, продуктова гама и опаковки

Принтирайте продуктовата страница
Дебелина (мм) Дължина (мм) Ширина (мм) м2 /опаковка
20 1000 600 9,6
25 1000 600 7,2
30 1000 600 6
35 1000 600 4,8
40 1000 600 4,8
50 1000 600 3,6
60 1000 600 3

Технически характеристики

Характеристика Описание Стандарт
Клас на горимост A1 БДС EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD ≤ 0,037 W.m˗¹ .K˗¹ БДС EN 12667
Водопоглъщане (кратък период) Wp ≤ 1 kg.m² БДС EN 1609
Водопоглъщане (дълъг период) Wlp ≤ 3 kg.m² БДС EN 12087
Свиваемост C=Cp4mm ENV 1991-2-1
Якост на натиск при 10% деформация σ10 ≥ 20 kPa БДС EN 826
Натоварване върху конструкцията от собствено тегло max. 1,820 kN.m³ ENV 1991-2-1
Специфичен коефицент на топлопроводимост Cp = 1030 J.kgK БДС EN 12524
Точка на топене tt >1000 °C DIN 4102
СЕ сертификат за гражданско инженерство EMI: 1415-CPD-35-(C-7/2010)
Система за управление на качеството ISO 9001:2000 - Lloyd's Register Quality Assurance Budapest
Система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 - Certificate Nr. VNA0005496 Lloyd's Register Quality Assurance Limited Budapest

СВОЙСТВА НА КАМЕННАТА ВАТА ROCKWOOL

Топлоизолация, негоримост – предпазва от разпространение на огън и пламъци. Звукопоглъщане, водо- и влагоустойчивост. Плочите са хидрофобни и паропроницаеми. Стабилност на размерите. Устойчивост на алкални компоненти. Минерални продукти, устойчиви на гризачи и насекоми. Безопасни за здравето.

ОПАКОВКА

Плочите са опаковани в полиетиленово фолио с името на производителя и основни данни на етикета за продукта.

Подобни продукти

Back