Change language

Steprock LD

Steprock LD е тежка плоча от каменна вата за топлинна и звукова изолация, както и за изолация срещу пожар на плаващи подове в жилищни и търговски сгради. Използва се за монтиране под армирани циментови замазки и подобни влажни замазки. Както и всички други продукти на ROCKWOOL тя защитава от пожар; предоставя защита от шум поради нишковата си структура; уникално издръжлива е при всякакви климатични условия и се извлича единствено от устойчиви материали.

Принтирайте продуктовата страница
Steprock LD

Размери, продуктова гама и опаковки

Принтирайте продуктовата страница
Дебелина (мм) Дължина (мм) Ширина (мм) м2 /опаковка
40 1000 600 4,8
50 1000 600 6
60 1000 600 6

 

Технически характеристики

Характеристика Описание Стандарт
Клас на горимост A1 EN 13501- 1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,037 W.m˗¹ .K˗¹ EN 12667
Водопоглъщане (кратък период) Wp ≤ 1 kg.m² EN 1609
Водопоглъщане (дълъг период) Wlp ≤ 3 kg.m² БДС EN 12087
Свиваемост C = Cp5 mm ENV 1991-2-1
Динамична твърдост s' = 10 MN/m-3
Якост на натиск при 10% деформация σ10 kPa EN 826
Натоварване върху конструкцията от собствено тегло max. 1,820 kN.m-3 ENV 1991-2-1
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J.kg-1.K-1 БДС EN 12524
Точка на топене tt > 1000°C DIN 4102
Устойчивост на въздушен поток AFr ≥14 kPa.s-m² БДС EN 29053
Толеранс на дебелината dL=T6 БДС EN 823
СЕ сертификат за гражданско инженерство EMI 1415-CPR-9-C-7/2010
Система за управление на качеството ISO 9001:2008 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance Limited Budapest
Система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance Limited Budapest

Подобни продукти

Back