Change language

Steprock HD

Твърди плочи, произведени от каменна вата, импрегнирани с органична смола и напълно влаго- и водоустойчиви.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Топлоизолационни плочи, устойчиви на натоварване, използвани за намаляване на ударен шум и предотвратяване на влошена акустика на помещенията c тежки плаващи подове.

Принтирайте продуктовата страница

Размери, продуктова гама и опаковки

Принтирайте продуктовата страница
Дебелина (мм) Дължина (мм) Ширина (мм)
20 1000 600
25 1000 600
30 1000 600
40 1000 600
50 1000 600
60 1000 600

Технически характеристики

Характеристика Описание Стандарт
Клас на горимост A1 БДС EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,037 W.m˗¹ .K˗¹ БДС EN 12667
Водопоглъщане (кратък период) Wp ≤ 1 kg.m² БДС EN 1609
Водопоглъщане (дълъг период) Wlp ≤ 3 kg.m² БДС EN 12087
Свиваемост c = Cp2 mm ENV 1991-2-1
Якост на натиск при 10% деформация σ10 ≥ 20 kPa БДС EN 826
Натоварване върху конструкцията от собствено тегло max. 2.140 kN.m³ ENV 1991-2-1
Специфичен коефициент на топлопроводимост Cp = 1030 J.kgK БДС EN 12524
Точка на топене tt >1000 °C DIN 4102
СЕ сертификат за гражданско инженерство EMI: 1415-CPD-35-(C-7/2010)
Система за управление на качеството ISO 9001:2000 - Lloyd's Register Quality Assurance Budapest
Система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 - Certificate Nr. VNA0005496 Lloyd's Register Quality Assurance Limited Budapest

СВОЙСТВА НА КАМЕННАТА ВАТА ROCKWOOL

Топлоизолация, негоримост – предпазва от разпространение на огън и пламъци. Звукопоглъщане, водо- и влагоустойчивост. Плочите са хидрофобни и паропроницаеми. Стабилност на размерите. Устойчивост на алкални компоненти. Минерални продукти, устойчиви на гризачи и насекоми. Безопасни за здравето.

ОПАКОВКА

Плочите са опаковани в полиетиленово фолио с името на производителя и основни данни на етикета за продукта.

Подобни продукти

Back