Change language

PIPO ALS

Pipo/Pipo ALS са тръбни изолационни профили от минерална каменна вата, водонепромокаеми, некаширани (PIPO)/каширани (PIPO ALS). Имат формата на цилиндър с надлъжен разрез от едната страна. При големи диаметри, са съставени от два полуцилиндъра. Профилите Pipo ALS са каширани с алуминиево фолио, подсилено с мрежа от фибростъкло. Фолиото е със залепваща лента по цялата дължина на разреза, която препокрива връзката. За да се улесни поставянето, профилите имат от един до три вътрешни разреза. Съгласно европейските стандарти, препоръчваме тръбната изолация да се затегне надлъжно с алуминиева лента или тел на две до три места през един метър.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Топлоизолация на тръби и водопроводи с работна температура между +15 до +250 °C.

Принтирайте продуктовата страница
PIPO ALS

Размери, продуктова гама и опаковки

Принтирайте продуктовата страница
Дебелина (мм) Дължина (мм)
25 1000
30 1000
40 1000
50 1000
60 1000
80 1000
100 1000

Технически характеристики

Характеристика Описание Стандарт
Клас на горимост A1 EN 13501- 1
Съотношение между коефициента на топлопроводимост λm и температура tm tm 10 100 250 °C λm 0.040 0.067 0.137 W.m-1.K-1 EN 14303
Номинална плътност ρa= 85 kg.m-3 EN 1602
Деклариран коефициент на топлопроводимост при 10 oC λm 0.043 W.m-1.K-1 EN 14303
Работна температура +15 -250 °C
Външна температура - PIPO ALS max. 100 °C
Специфично топлопренасяне Cp= 1030 J.kg-1.K-1 БДС EN 12524
Точка на топене tt >1000 °C DIN 4102
Технически сертификати EMI: 1415-CPD-44-(C-41/2012)
Система за управление на качеството ISO 9001:2000 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance Limited Budapest
Система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance Limited Budapest

СВОЙСТВА НА МИНЕРАЛНАТА ВАТА ROCKWOOL

Топлоизолация, негоримост – предпазва от разпространение на огън и пламъци. Звукопоглъщане, водо- и влагоустойчивост. Плочите са водонепромокаеми и паропроницаеми. Стабилност на размерите. Устойчивост на алкални компоненти. Минерални продукти, устойчиви на гризачи и буболечки. Безопасни за здравето.

ОПАКОВКА

Профилите са опаковани в картонени кутии. На етикета на изделието са упоменати основните характеристики.

Дължина (мм) 1000

 

 

Информацията, посочена в тази техническа спецификация описва свойствата на продукта към момента на изготвянето й. Поради непрекъснатото подобряване на качествените характеристики на материалите, са възможни промени на техните свойства по всяко време. За актуална информация, моля свържете се с Вашия търговски представител.

Back