Change language

Multirock C

Плочи от каменна вата, импрегнирани с органична смола. С подобрени топлоизолационни свойства. Модерна опаковка с намален обем чрез вакуумна компресия.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Плочите Multirock C са универсални. Могат да се използват за топло- и шумоизолация и за пожарозащита на скатни покриви, преградни стени, тавани и други конструкции, където не се изисква висока товароносимост.

Принтирайте продуктовата страница

Размери, продуктова гама и опаковки

Принтирайте продуктовата страница
Дебелина (мм) Дължина (мм) Ширина (мм) м2 /опаковка
50 1200 600 10,8
70 1200 600 7,2
80 1200 600 5,76
100 1200 600 4,32
120 1200 600 4,32
140 1200 600 3,6
160 1200 600 2,88
180 1200 600 2,88
200 1200 600 2,16

Технически характеристики

Характеристика Описание Стандарт
Реакция при пожар A1 EN 13501- 1
Деклариран коефициент на топлопроводимост λD = 0,037 W.m-1.K-1 EN 12667, EN 12939
Дифузно съпротивление на водни пари μ 1 (-) БДС EN 13162
Водопоглъщане (кратък период) Wp ≤ 1,0 kg.m-² EN 1609
Водопоглъщане (дълъг период) Wlp ≤ 3,0 kg.m-² EN 12087
Специфично топлопренасяне cp = 1030 J.kg-1.K-1 БДС EN 12524
Точка на топене tt > 1 000 °C DIN 4102
Технически сертификати 1163-CPD-0195 rev.2, LNE-1 Paris

СВОЙСТВА НА КАМЕННАТА ВАТА ROCKWOOL

Топлоизолационни свойства; незапалима – защита срещу разпространение на пожар и пламъци; поглъщане на шум; отблъскваща вода и влага; пропусклива за водни пари; пространствена стабилност.

ОПАКОВКА

Плочите Multirock C се опаковат с помощта на модерна вакуумна технология, която значително намалява обема при транспорт и складиране. Плочите възстановяват нормалната си дебелина след отваряне на опаковката.

Опаковат се в полиетиленово фолио с името на производителя и основни данни за продукта, изписани върху етикета.

Back