Change language

Multirock

Плочи произведени от каменна вата, импрегнирани с органична смола, напълно влаго- и водоустойчиви.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Плочите Multirock се използват за топло-, звукоизолация и пожарозащита на преградни стени,скатни покриви над или между наклонени покривни пространства и други конструкции, където не се препоръчва голямо натоварване.

Принтирайте продуктовата страница
Multirock

Размери, продуктова гама и опаковки

Принтирайте продуктовата страница
Дебелина (мм) Дължина (мм) Ширина (мм) м2 /опаковка
40 1000 600 9
50 1000 600 7,2
60 1000 600 6
80 1000 600 4,8
100 1000 600 3,6
120 1000 600 3
140 1000 600 2,4
150 1000 600 2,4
160 1000 600 2,4
180 1000 600 1,8
200 1000 600 1,8
220 1000 600 1,8

 

Технически характеристики

Характеристика Описание Стандарт
Клас на горимост A1 EN 13501- 1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,039 W.m˗¹ .K˗¹ EN 12667, EN 12939
Дифузно съпротивление на водни пари μ 1 (-) БДС EN 13162
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J.kg˗¹.K˗¹ БДС EN 12524
Водопоглъщане (кратък период) Wp ≤ 1 Kg/m² EN 1609
Водопоглъщане (дълъг период) Wlp ≤ 3 Kg/m² EN 12087
Точка на топене tt > 1000°C DIN 4102
устойчивост на въздушен поток AFr ≥6 kPa.s-m² БДС EN 29053
СЕ сертификат за гражданско инженерство EMI 1415-CPR-9-C-7/2014
Система за управление на качеството ISO 9001:2008 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance Limited Budapest
Система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance Limited Budapest

СВОЙСТВА НА МИНЕРАЛНАТА ВАТА ROCKWOOL

Топлоизолация, негоримост – предпазва от разпространение на огън и пламъци. Звукопоглъщане, водо- и влагоустойчивост. Плочите са водонепромокаеми и паропроницаеми. Стабилност на размерите. Устойчивост на алкални компоненти. Минерални продукти, устойчиви на гризачи и буболечки. Безопасни за здравето.

ОПАКОВКА

Плочите Multirock са опаковани в полиетиленово фолио с името на производителя и основни данни на етикета за продукта.

 

Информацията, посочена в тази техническа спецификация описва свойствата на продукта към момента на изготвянето и. Поради непрекъснатото подобряване на качествените характеристики на материалите, са възможни промени на техните свойства по всяко време. За актуална информация, моля свържете се с Вашия търговски представител.

Back