Change language

Monrock MAX E

Много твърда изолационна плоча с двуслойна плътност, произведена от каменна вата, импрегнирана с органична смола; влагоустойчива и водоотблъскваща. Плочата се отличава от стандартните хомогенни продукти с уникалното съчетание на изключителна твърдост и устойчивост на механични натоварвания и перфектни топлоизолационни свойства. Надпис отбелязва ориентация в горно положение, осигуряващ правилен монтаж.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Плочата Monrock MAX E се използва за топло- и звукоизолация и пожарозащита в един или два пласта на плоски покриви. Закрепването й става чрез дюбелиране или лепене в зависимост от основата. Плочите издържат на механични натоварвания.

Принтирайте продуктовата страница
Monrock MAX E

Размери, продуктова гама и опаковки

Принтирайте продуктовата страница
Дебелина (мм) Дължина (мм) Ширина (мм) м2 /опаковка
50 2000 1200 2,4
60 2000 1200 2,4
80 2000 1200 1,8
100 2000 1200 1,8
120 2000 1200 1,2
140 2000 1200 1,2
150 2000 1200 1,2
160 2000 1200 1,2
180 2000 1200 0,6
200 2000 1200 0,6

Технически характеристики

Характеристика Описание Стандарт
Клас на горимост A1 EN 13501- 1
Коефициент на топлопроводимост λD=0,038 W.m ˗¹ .K˗¹ EN 12667, EN 12939
Точково натоварване Fp ≥ 600 N EN 12430
Дифузно съпротивление на водни пари μ 1 (-) БДС EN 13162
Стабилност на размерите при определена температура DS(T+) ≤ 1 % EN 1604
Стабилност на размерите при определени температурно-влажностни условия DS(TH) ≤ 1 % EN 1604
Якост на натиск при 10% деформация σ10 ≥ 40 kPa EN 826
Издръжливост на опън, перпендикулярен на повърхността на плочата σmt ≥ 10 kPa EN 1607
Специфично топлопренасяне Cp= 1030 J.kg-1.K-1 БДС EN 12524
Водопоглъщане (кратък период) Wp ≤ 1 kg.m-2 EN 1609
Водопоглъщане (дълъг период) Wlp ≤ 3 kg.m-2 EN 12087
СЕ сертификат за гражданско инженерство EMI: 1415-CPD-35-(C-7/2010)
Система за управление на качеството ISO 9001:2000 - Lloyd's Register Quality Assurance Budapest
Система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 - Certificate Nr. VNA0005496 Lloyd's Register Quality Assurance Limited Budapest

СВОЙСТВА НА МИНЕРАЛНАТА ВАТА ROCKWOOL

Топлоизолация, негоримост – предпазва от разпространение на огън и пламъци. Звукопоглъщане, водо- и влагоустойчивост. Плочата е водоотблъскваща и паропроницаема. Стабилност на размерите. Устойчивост на алкални компоненти. Минерални продукти, устойчиви на гризачи и насекоми. Безопасни за здравето.

ОПАКОВКА

Плочите са опаковани в полиетиленово фолио с името на производителя и основни данни на етикета за продукта. Големият формат Monrock MAX E ( отбелязан с GF – голям формат ) се доставя на палети, запечатани с полиетиленово фолио. На тях също е отбелязано името на производителя и основни данни на етикета за продукта.

Back