Change language

Larock 40 ALS

Larock 40 ALS са водонепромокаеми изолационни плочи от каменна минерална вата. Съставени са от ламели с влакна, ориентирани перпендикулярно на повърхността. Ламелите са залепени върху подсилено с мрежа от фибростъкло (ALS) алуминиево фолио.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Топло- и шумоизолация на топлофикационни системи: бойлери, резервоари, тръби, вентилационни системи и други кръгли повърхности. Вертикалната ориентация на влакната увеличава значително издръжливостта на продукта на компресия и механични натоварвания.

Принтирайте продуктовата страница
Larock 40 ALS

Размери, продуктова гама и опаковки

Принтирайте продуктовата страница
Дебелина (мм) Ширина (мм)
20 1000
30 1000
40 1000
50 1000
60 1000
80 1000
100 1000

Технически характеристики

Характеристика Описание Стандарт
Клас на горимост A1 EN 13501- 1
Съотношение между коефициента на топлопроводимост λm и температура tm tm 10 100 250 °C λm 0.036 0.061 0.126 W.m-1.K-1 EN 14303
Номинална плътност Pa = 40 kg.m-3 EN 1602
Максимално допустима температура max. 250* °C
Специфично топлопренасяне Cp= 1030 J.kg-1.K-1 БДС EN 12524
Точка на топене tt > 1000°C DIN 4102
Техническо сертифициране EMI: 1415-CPD-46-(C-41/2012)
Система за управление на качеството ISO 9001:2000 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance Limited Budapest
Система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance Limited Budapest

* Максимално допустима температура за частта, обвита във фолио – max. 100 °C.

СВОЙСТВА НА МИНЕРАЛНАТА ВАТА ROCKWOOL

Топлоизолация, негоримост – предпазва от разпространение на огън и пламъци. Звукопоглъщане, водо- и влагоустойчивост. Плочите са водонепромокаеми и паропроницаеми. Стабилност на размерите. Устойчивост на алкални компоненти. Минерални продукти, устойчиви на гризачи и буболечки. Безопасни за здравето.

Информацията, посочена в тази техническа спецификация описва свойствата на продукта към момента на изготвянето й. Поради непрекъснатото подобряване на качествените характеристики на материалите, са възможни промени на техните свойства по всяко време. За актуална информация, моля свържете се с Вашия търговски представител. 

 

 

Back