Change language

Larock 32 ALS

Топлинните и звукови изолации на оборудване за разпределение на топлинна енергия Larock ALS са водонепропускливи воали от каменна вата. Те се състоят от ламели, в които повечето нишки са ориентирани перпендикулярно. Ламелите се залепват на алуминиево фолио, подсилено със стъклена мрежа (ALS).

Приложение

Топлинна и звукова изолация на оборудване за разпределение на топлинна енергия и вентилационни системи. Вертикалната ориентация на нишките увеличава устойчивостта на продукта на натоварване и натиск. Продуктът може да се използва и за изолации на големи парни котли, също и с извита повърхност, където максималната температура не надвишава 250⁰C. Външната фонова температура трябва да се ограничи до 100⁰C.

Принтирайте продуктовата страница
Larock 32 ALS

Размери, продуктова гама и опаковки

Принтирайте продуктовата страница
Дебелина (мм) Ширина (мм)
20 1000
30 1000
40 1000
50 1000
60 1000
80 1000
100 1000

Технически характеристики

Характеристика Описание Стандарт
Съотношение между коефициента на топлопроводимост λm и температура tm tm 10 100 250 °C λm 0.040 0.067 0.137 W.m-1.K-1 EN 14303
Номинална плътност pa 32 kg.m-3 EN 1602
Максимално допустима температура max. 250* °C
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J.kg-1.K-1 БДС EN 12524
Точка на топене tt > 1000°C DIN 4102
Технически сертификати EMI: 1415-CPD-46-(C-41/2012)
Система за управление на качеството ISO 9001:2000 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance Limited Budapest
Система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance Limited Budapest

* Максимално допустима температура за частта, обвита във фолио – 100 °C

Back