Change language

Hardrock MAX

Твърда, тежка плоча от каменна вата с двуслойна плътност, импрегнирана с органична смола; влагоустойчива и водоотблъскваща. Плочата се отличава от стандартните хомогенни продукти с уникалното съчетание на изключителна твърдост и устойчивост на механични натоварвания и много добри топлоизолационни свойства. Надпис отбелязва ориентация в горно положение, което осигурява правилен монтаж.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Плочата Hardrock MAX се използва за топло-, звукоизолация и пожарозащита при плоски покриви в един или два пласта. Закрепването и става чрез дюбелиране или лепене в зависимост от основата. Може да бъде покрита с посипка или плочки, за да се избегне повдигане от вятъра. Плочата подлежи на механично натоварване.

Принтирайте продуктовата страница
Hardrock MAX

Размери, продуктова гама и опаковки

Принтирайте продуктовата страница
Дебелина (мм) Дължина (мм) Ширина (мм) м2 /опаковка
50 2000 1200 2,4
60 2000 1200 2,4
70 2000 1200 1,8
80 2000 1200 1,8
100 2000 1200 1,2
120 2000 1200 1,2
140 2000 1200 1,2
160 2000 1200 0,6

Технически характеристики

Характеристика Описание Стандарт
Клас на горимост A1 БДС EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD=0,04 W.m ˗¹ .K˗¹ БДС EN 12667, БДС EN 12939
Точково натоварване Fp ≥ 800 N БДС EN 12430
Дифузно съпротивление на водни пари μ 1 (-) БДС EN 13162
Стабилност на размерите при определена температура DS(T+) ≤ 1 % БДС EN 1604
Стабилност на размерите при определени температурно-влажностни условия DS(TH) ≤ 1 % БДС EN 1604
Якост на натиск при 10% деформация σ10 ≥ 70 kPa БДС EN 826
Издръжливост на опън, перпендикулярен на повърхността на плочата σmt ≥ 10 kPa БДС EN 1607
Специфично топлопренасяне Cp= 1030 J.kg-1.K-1 БДС EN 12524
Водопоглъщане (кратък период) Wp ≤ 1 kg.m-2 БДС EN 1609
Водопоглъщане (дълъг период) Wlp ≤ 3 kg.m-2 БДС EN 12087
Точка на топене tt >1000 °C DIN 4102
СЕ сертификат за гражданско инженерство EMI: 1415-CPD-35-(C-7/2010)
Система за управление на качеството ISO 9001:2000 - Lloyd's Register Quality Assurance Budapest
Система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 - Certificate Nr. VNA0005496 Lloyd's Register Quality Assurance Limited Budapest

СВОЙСТВА НА КАМЕННАТА ВАТА ROCKWOOL

Топлоизолация, негоримост – предпазва от разпространение на огън и пламъци. Звукопоглъщане, водо- и влагоустойчивост. Плочите са водоотблъскващи и паропроницаеми. Стабилност на размерите. Устойчивост на алкални компоненти. Минерални продукти, устойчиви на гризачи и насекоми. Безопасни за здравето.

ОПАКОВКА

Плочите Hardrock MAX са опаковани в полиетиленово фолио с името на производителя и основни данни на етикета за продукта. Плочи с голям формат Hardrock MAX ( маркирани като GF – голям формат ) се доставят на палети, опаковани в полиетиленово фолио. Те също са маркирани с името на производителя и основни данни на етикета за продукта.

Back