Change language

Hardrock Energy

Твърда изолационна плоча с двуслойна плътност, произведена от каменна вата, импрегнирана с органична смола; влагоустойчива и водоотблъскваща. Плочата се отличава от стандартните хомогенни продукти с уникалното съчетание на много добра твърдост и устойчивост на механични натоварвания и изключителни топлоизолационни свойства. С надпис е отбелязано горното положение за полагане за гарантиране на правилен монтаж.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Плочата Hardrock Energy се използва за топло-, звукоизолация и пожарозащита в един или два пласта на плоски покриви. Плочата може да се използва и за скатни покриви, където сe изисква по-голяма устойчивост на точково натоварване. Закрепването й става чрез дюбелиране или лепене в зависимост от основата.

Принтирайте продуктовата страница
Hardrock Energy

Размери, продуктова гама и опаковки

Принтирайте продуктовата страница
Дебелина (мм) Дължина (мм) Ширина (мм)
50 2000 1200
60 2000 1200
70 2000 1200
80 2000 1200
90 2000 1200
100 2000 1200
120 2000 1200
140 2000 1200
160 2000 1200
180 2000 1200
200 2000 1200

Технически характеристики

Характеристика Описание Стандарт
Клас на горимост A1 БДС EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,036 W/mK БДС EN 12667, БДС EN 12939
Точково натоварване Fp ≥ 500 N БДС EN 12430
Дифузно съпротивление на водни пари μ 1 (-) БДС EN 13162
Стабилност на размерите при определена температура DS(T+) ≤ 1 % БДС EN 1604
Якост на натиск при 10% деформация σ10 ≥ 30 kPa БДС EN 826
Издръжливост на опън, перпендикулярен на повърхността на плочата σmt ≥ 10 kPa БДС EN 1607
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J/kgK БДС EN 12524
Водопоглъщане (кратък период) Wp ≤ 1 kg/m2 БДС EN 1609
Водопоглъщане (дълъг период) Wlp ≤ 3 kg/m2 БДС EN 12087
Точка на топене tt >1000 °C DIN 4102
СЕ сертификат за гражданско инженерство EMI: 1415-CPD-35-(C-7/2010); LNE-1, Paris 1163 - CPD - 0231
Система за управление на качеството ISO 9001:2000 - Lloyd's Register Quality Assurance Budapest
Система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 - Certificate Nr. VNA0005496 Lloyd's Register Quality Assurance Limited Budapest

СВОЙСТВА НА КАМЕННАТА ВАТА ROCKWOOL

Топлоизолация, негоримост – предпазва от разпространение на огън и пламъци. Звукопоглъщане, водо- и влагоустойчивост. Плочите са водоотблъскващи и паропроницаеми. Стабилност на размерите. Устойчивост на алкални компоненти. Минерални продукти, устойчиви на гризачи и насекоми. Безопасни за здравето.

ОПАКОВКА

Плочите са опаковани в полиетиленово фолио с името на производителя и основни данни на етикета за продукта. Големият формат Hardrock Energy (отбелязан с GF – голям формат) се доставя на палети, запечатани с полиетиленово фолио. На тях също е отбелязано името на производителя и основни данни на етикета за продукта.

Back