Change language

Frontrock

Frontrock е изключително твърда плоча за топлоизолационни системи за външни стени. Както и всички други продукти на ROCKWOOL тя защитава от пожар; предоставя защита от шум поради нишковата си структура; уникално издръжлива е при всякакви климатични условия и се извлича единствено от устойчиви материали.

Принтирайте продуктовата страница
Frontrock

Размери, продуктова гама и опаковки

Принтирайте продуктовата страница
Дебелина (мм) Дължина (мм) Ширина (мм)
20 1000 600
30 1000 600
40 1000 600
50 1000 600

 

Технически характеристики

Характеристика Описание Стандарт
Клас на горимост A1 EN 13501- 1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,039 W.m˗¹ .K˗¹ EN 12667
Дифузно съпротивление на водни пари μ 1 (-) БДС EN 13162
Якост на натиск при 10% деформация σ10 ≥ 40 kPa EN 826
Издръжливост на опън, перпендикулярен на повърхността на плочата σmt ≥ 15 kPa EN 1607
Точково натоварване Fp = 250 N EN 12430
Ниво на толеранс за дебелина T5 БДС EN 13162
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J.kg-1.K-1 БДС EN 12524
Водопоглъщане (кратък период) Wp ≤ 1 kg.m-² EN 1609
Водопоглъщане (дълъг период) Wlp ≤ 3 kg.m-² EN 12087
Точка на топене tt > 1000°C DIN 4102
СЕ сертификат за гражданско инженерство EMI 1415-CPR-9-C-7/2014
Система за управление на качеството ISO 9001:2008 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance Limited Budapest
Система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 - Certificat Nr. VNA0005496 Lloyds Register Quality Assurance Limited Budapest

Подобни продукти

Back