Change language

Fixrock

Топлоизолационни плочи от каменна вата, импрегнирани със смола и хидрофобни масла.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Плочите FIXROCK са приложими за топлоизолация на модулни вентилирани фасади. Плочите могат да се кашират едностранно със стъклофибърен воал /FB1/. Приложими и за модулно-пресовани преградни стени с тухлено покритие без въздушни кухини, плочите могат да се използват с успех и за касетъчни стени на фасадни конструкции. Препоръчва се и употребата им за конструкции, където топлоизолацията влиза в директен контакт с вентилиращ въздушен поток.

Принтирайте продуктовата страница
Fixrock

Размери, продуктова гама и опаковки

Принтирайте продуктовата страница
Дебелина (мм) Дължина (мм) Ширина (мм) м2 /опаковка
50 1000 600 7,2
60 1000 600 6
80 1000 600 4,8
100 1000 600 3,6
120 1000 600 3
140 1000 600 2,4
160 1000 600 2,4
180 1000 600 1,8
200 1000 600 1,8

Технически характеристики

Характеристика Описание Стандарт
Клас на горимост A1 EN 13501- 1
Деклариран коефициент на топлопроводимост λD=0,039 W.m ˗¹ .K˗¹ EN 12667
Дифузно съпротивление на водни пари μ 1 (-) БДС EN 13162
Абсорбация на вода при краткотрайно потапяне WS ≤ 1,0 kg m-2 EN 12087
Абсорбация на вода при дълготрайно потапяне WL(P) ≤ 3,0 kg m-2 EN 12087
Допуск на дебелината T4 -3% или -3mm(a); +5% или +5mm(b); % или mm (което е по-високо или представлява по-ниска граница на допуска) БДС EN 823
Точка на топене tt > 1000°C DIN 4102
СЕ сертификат за гражданско инженерство EMI: 1415-CPD-35-(C-7/2010)
Система за управление на качеството ISO 9001:2000 - Lloyd's Register Quality Assurance Budapest
Система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 - Certificate Nr. VNA0005496 Lloyd's Register Quality Assurance Limited Budapest

СВОЙСТВА НА КАМЕННАТА ВАТА ROCKWOOL

Отличен, негорим материал дори когато е изложен на топлина, не произвежда дим, няма прокапване и предотвратява разпространяването на огъня. Плочите имат добри звукопоглъщащи свойства. Плочите FIXROCK са с водоотблъскваща структура по цялото си сечение, като по този начин отблъскват водните капки, но в същото време дифузионното им съпротивление е почти еднакво с това на въздуха. Не се свиват, нямат топлинно разширение. Не са опасни за здравето: произведени са от високо биоразградими RAL сертифицирани суровини от каменна вата.

ОПАКОВКА

Плочите FIXROCK са опаковани в полиетиленово фолио с името Rockwool, отпечатано върху тях, и се продават на бали и на палети. Основните данни  за продукта са върху етикета.

Back